Specialistmottagning

På specialistmottagningen får du som patient träffa någon av våra duktiga ortopeder för bedömning av din skada eller sjukdom.

Patienter kan komma till vår specialistmottagning via remiss eller via sitt försäkringsbolag.

På plats hos oss på Ortopediska Huset får du träffa någon av våra duktiga ortopeder för bedömning av din skada eller sjukdom. Utifrån läkarens bedömning bestämmer ni sedan gemensamt hur ni ska gå vidare med eventuell behandling eller operation.

Ditt besök på specialistmottagningen sker i ljusa och fräscha mottagningsrum med utsikt över Stockholm.

Ett mottagningsbesök hos ortopedspecialist beräknas ta mellan 10-30 minuter.