Operationsavdelning

På operationsavdelningen träffar du personal som ser till att du är väl förberedd inför din operation och som även hjälper dig efteråt. Vi gör vårt yttersta för att du under din tid hos oss ska känna dig trygg och omhändertagen.

På Capio Ortopediska Huset har vi två operationssalar av högsta kvalitet med den senaste utrustningen. Vi har högt ställda hygienkrav eftersom ren och bakteriefri luft i operationssalarna är mycket viktigt för att undvika infektioner. Partikelmätning sker en gång per år och vi har de lägsta mätbara värden som går att få. Det känns mycket bra att vi kan erbjuda våra patienter den säkerheten.

Båda operationsavdelningarna är utrustade med egen sterilcentral där vår personal rengör, kontrollerar, förpackar och steriliserar all operationsutrustning.

Efter operation

Om du har gjort en höft- eller knäledsoperation kommer du stanna på postoperationsavdelningen tills du är redo att flytta över till ditt patientrum. Här är du uppkopplad till vår övervakningsutrustning och personalen finns hela tiden nära till hands. Hur lång tid man behöver ligga på uppvakningsavdelningen är väldigt individuellt.  

Gör du en dagkirurgisk operation så får du vakna till på uppvakningsavdelningen där du även vårdas tills du känner dig pigg nog och får gå hem. Det är vanligast att man går hem samma dag efter en sådan operation, men ibland kräver eftervården en övernattning hos oss för din säkerhet. Då flyttar vi dig till vårdavdelningen där du får spendera natten.

Vi gör vårt yttersta för att ta hand om dig och hjälpa dig att komma hem så fort du kan efter din operation.