För patienter från andra landsting

Vi på Capio ortopediska huset erbjuder ortopedisk undersökning och operation till patienter från hela landet oavsett vilken region eller vilket landsting du tillhör. Du som patient har alltid rätt att söka vård på annan ort när ditt hemlandsting inte kan erbjuda dig tid inom vårdgarantin.

Du som vill söka vård hos oss genom ett annat landsting behöver i de flesta fall en remiss från en vårdgivare i ditt hemlandsting.

Öppenvård (dagkirurgi eller läkarbesök)
Oavsett var du bor har du som patient rätt att vända dig till en vårdgivare i vilket landsting du vill för ett öppenvårdsbesök. Går man sedan vidare och planerar en operation kan en sådan ske i öppenvård (dvs utan övernattning) utan särskilt tillstånd från ditt hemlandsting.

Slutenvård (operation med övernatting)
För operation i slutenvård krävs godkännande från ditt hemlandsting. Ett sådant får du genom en s.k. specialistvårdstremiss eller betalningsförbindelse som utfärdas av ortopedkliniken på ditt hemsjukhus eller av vårdlotsen/vårdgarantikansliet på din hemort. Ange "fritt val" eller "vårdgaranti" som skäl.
Olika landsting har olika rutiner för hur förfarandet med specielistvårdsremissen/betalningsförbindelsen uttfärdas.
Den nationella vårdgarantin ger dig som patient rätt till operation inom 3 månader från beslut om operation. Klarar inte ditt hemlandsting att hålla vårdgarantin så har du rätt till vård i annan landsting.

Varför ska du välja oss?
På Capio Ortopediska Huset bedriver vi högkvalitativ ortopedisk sjukvård både i öpppen- och slutenvård. All personal har lång erfarenhet av ortopedi och alla våra ortopedspecialister har en specifik inriktning - för att du ska få bästa möjliga vård och träffa rätt kompetens direkt.
Vi är vara att ge vård till patienter som kommer från andra landsting, ca 20% av våra patienter är inte skrivna i Stockholm.

Ring gärna till vår reception om du har frågor om hur du skall gå tillväga för att bli patient hos oss.
Tele: 08-546 20 400

Välkommen till capio Ortopediska Huset!

 

 

 

Läs vidare