Vårdgaranti och väntetider

Välj själv operationstid som passar dig. Vi ger dig vård inom ramen för vårdgarantin.

Vårdgarantin innebär att du som patient ska bli kallad till specialistläkare inom 30 dagar från att din remiss har inkommit till oss. Du ska sedan få din behandling eller operation inom 90 dagar från att beslut av läkare fattats. Vi har generellt korta väntetider till både mottagningsbesök och operation.

Söker du vård för höft- eller knäledsprotesoperation kan du själv välja tid för behandling som passar dig. Vi kan i allmänhet erbjuda tid för en sådan operation inom några veckor.

För närvarande har vi längre väntetider än vårdgarantins 90 dagar för enstaka former av fotoperationer. Är du inte nöjd med väntetiden kan du som patient kontakta vårdgarantikansliet som kan hjälpa dig att hitta en annan vårdgivare med kortare väntetider.

Vårdgivarguiden kan du hitta våra uppskattade väntetider för specialistbesök och operationer. Väntetiderna är uppskattningar och kan därför inte garanteras. Väntetiderna gäller besök och behandlingar inom verksamheter och tjänster som är finansierade av Region Stockholm.