Patientavgifter

Vi håller samma patientavgifter som landstinget

Specialistmottagning                        

Specialistläkarbesök hos ortoped
350 kronor / frikort gäller 

Specialistläkarbesök med remiss från husläkare eller annan vårdgivare 
150 kronor / frikort gäller

Besök på eftervårdsmottagningen/sårkontroll
100 kronor (frikort gäller enligt SLL ej på sköterskebesök)

Uteblivet mottagningsbesök
350 kronor

Operation                                                                                  

Dagkirurgi 
350 kronor / frikort gäller

Slutenvårdskirurgi (exempelvis större axel- och fotkirurgi) 
100 kronor / dygn, faktura utgår i efterhand. (frikort gäller ej)

Höft- och knäplastiker  
100 kronor / dygn, faktura utgår i efterhand. (frikort gäller ej)

Vid utebliven betalning debiterar Capio lagstadgad påminnelseavgift (f.n.60 kr). Dröjsmålsränta debiteras från förfallodatum om 8% + referensräntan.