Bli patient hos oss

Vill du bli patient hos oss? Vi som jobbar här har ledande kompetens inom våra specialområden och vi finns här för dig.  

För att bli patient hos oss vill vi gärna att du först besöker din vårdcentral för utredning och att det sedan skickas en remiss till oss angående dina besvär samt svar på utförda röntgenundersökningar. Men du kan även välja att inkomma med en egenremiss till oss för bedömning. Med en remiss kan vi säkerställa att du får träffa rätt ortoped utifrån dina aktuella besvär.
Genom det fria vårdvalet kan du som bor i Stockholm själv välja vart i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård hos.

Har du frågor eller funderingar går det naturligtvis bra att ringa och tala med våra sjuksköterskor i receptionen som hjälper dig med rådgivning och tidsbokning.

Våra specialister bedömer skador i axel, armbåge, fot, hand, höft och knä. Vi behandlar tyvärr inte frakturer eller skador i rygg och nacke.

Remisshantering

När en remiss kommer in till oss så registreras den först. Sedan godkänns den av verksamhetschefen och sätts upp på väntelistan. Patienten får därefter en kallelse till en ortopedspecialist hem i brevlådan.

Patienter från annat landsting

Du som vill söka vård hos oss genom ett annat landsting behöver i de flesta fall en remiss från en vårdgivare i ditt hemlandsting. Undersökningar som till exempel röntgen ska innan besöket vara utförda i hemlandstinget. Här kan du läsa hur du som bor i ett annat landsting går till väga för att bli patient hos oss.

Sjukförsäkring

Vi samarbetar med de flesta större försäkringsbolagen i Sverige och ett antal internationella bolag. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att boka en tid hos oss. 

Vårdval

Fritt vårdval

Det fria vårdvalet ger dig som patient möjlighet att själv välja hos vilken vårgivare du vill söka vård. 

Förberedelser

Viktigt att tänka på inför ditt besök hos oss

Förberedelser och tips inför ditt besök på mottagningen eller inför din operation hos oss.

Samarbetspartners

Presentation av samarbetspartners

Vi har flera samarbetspartners, bland andra Stockholms läns landsting och flertalet försäkringsbolag.

Patientavgifter

Vi har samma patientavgifter som landstinget

Information om våra olika patientavgifter vid besök på specialistmottagningen och operation

Läs vidare