Egenremiss

Du kan inom det fria vårdvalet remittera dig själv till oss för bedömning av dina ortopediska besvär.

Hos Capio Ortopediska Huset använder vi en särskild blankett som skickas in per post. I den beskriver du varför du söker vård och berättar så utförligt du kan om dina symptom och besvär. Din egenremiss registreras sedan och bedöms av en ortopedspecialist för att säkerställa att du får rätt vård.

För att använda dig av egenremiss skall du ha en klar diagnos och ha genomgått en röntgenundersökning. Vid handrelaterade besvär behövs ingen röntgen.

För utredning utan klar diagnos rekommenderar vi dig att du vänder dig till din husläkare, dom kan då påbörja en utredning och sedan skriva remiss till oss. I allmänhet kan vi då snabbare erbjuda en tid jämfört med om du skriver en egenremiss. Om remissen anses kunna hanteras via din vårdcentral kommer du att hänvisas dit. Om du är osäker på vilken typ av specialist du behöver kan du vända dig till din husläkare för råd och bedömning.

Innan du har varit på ditt första mottagningsbesök hos oss är det din husläkare som har ansvar för den vård som du behöver.

Egenremiss går ej att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover, då krävs remiss från läkare.

Skriv ut och fyll i nedanstående blankett med tillhörande hälsodeklaration och posta till oss för handläggning.  

Egenremiss.pdf

 

Posta din ifyllda egenremiss med tillhörande hälsodeklaration till:

Capio Ortopediska Huset

Arenavägen 21

121 77 Johanneshov