Före och efter ditt besök

Här hittar du allt du behöver veta inför ditt besök hos oss på Capio Ortopediska Huset

Inför ett läkarbesök kan många frågor uppstå, och vi vill ge dig svaren. Oavsett om du ska träffa någon av våra läkare för första gången, eller om du ska genomgå en operation, så vill vi att du är väl informerad om tillvägagångssätten här hos oss på Capio Ortopediska Huset. 

Mottagningsbesök

Inför ditt besök hos läkare

Vad du behöver tänka på inför ditt besök. 

Inför din operation

Nyttig information inför operationen

Du har säkert många frågor inför din operation hos oss. Vi har samlat svaren åt dig. 

Inneliggande patient

När du vaknar upp

Vi tar hand om dig efter din operation.

Rutiner inför hemgång

Inför din hemgång

Vad du behöver veta innan du går hem efter ditt besök.