Rutiner inför hemgång

Du ska känna dig bekväm med att gå hem efter din operation. För att se till det, så följer vi några rutiner vid hemgång. 

Vårt mål är att du som patient ska känna dig välinformerad innan du lämnar oss efter din operation och därför har vi samlat våra rutiner nedan.

Inför hemgång får alla patienter tala med läkaren som utfört din operation. Du kommer också få en skriftlig och muntlig genomgång från sjuksköterska med information som kan vara bra att veta, och en kopia av din operationsjournal. Då går vi alltid igenom de recept som du kan hämta ut på apotek, och ger dig ett läkarintyg om du behöver det. Vid större operationer görs alltid en genomgång med sjukgymnast innan hemgång.

Du kommer också att få eventuella kallelser till eftervårdsmottagningen eller distriktssköterska på hemorten eller återbesök till läkare i samband med din hemgång. 

Efter din operation får du inte köra bil. Låt gärna en anhörig hämta dig, eller ta en taxi. I vissa fall kan sjukresa beviljas för patienter som bor i Stockholms läns landsting. Bor du i annat landsting måste du själv ta reda på om du är berättigad till sjukresa efter operation. Det gör du via ditt eget landsting.

Individuella skillnader i rutinerna efter operationen kan självklart förekomma och du är alltid välkommen att fråga oss om det är något som är oklart.