Väntetider och vårdgaranti

Vi gör vårt bästa för att ge dig vård inom ramen för vårdgarantin. 

Vårdgarantin innebär att du som patient ska bli kallad till specialistläkare inom 30 dagar från att din remiss inkommit till oss. Du ska sedan få din behandling eller operation inom 90 dagar från att beslut av läkare fattats.

Om väntetiderna drar ut på tiden, kan du som patient kontakta Vårdgarantikansliet som kan hjälpa dig att hitta en annan vårdgivare med kortare väntetider.

Vårdgivarguiden kan du hitta våra uppskattade väntetider för specialistbesök och operationer. Väntetiderna är uppskattningar och kan därför inte garanteras. Väntetiderna gäller besök och behandlingar inom verksamheter och tjänster som är finansierade av Stockholms läns landsting.

Våra väntetider