Vårdval

Genom det fria vårdvalet kan du som bor i Stockholms län själv välja var i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård.

I Sverige har man rätt att söka sjukvård i alla landsting. Även om du inte är skriven i Stockholms Län kan du boka in ett besök hos någon av våra läkare. Om läkaren rekommenderar fortsatt behandling hos oss så måste du själv ta kontakt med ditt landsting, för att få en garanti på att landstinget kommer stå för kostnaden av en eventuell operation, efterföljande vård eller annan behandling. Det kallas för en betalningsförbindelse, och den måste vi ha för att kunna fortsätta din behandling.

Hos oss utför några av landets främsta ortopeder hundratals operationer varje år. 

Höft- och knäplastiksoperationer genomförs bara på auktoriserade mottagningar, så du kan känna dig helt trygg hos oss. För att bli auktoriserad mottagning, som vi är, krävs det att läkarna genomför tillräckligt många operationer varje år för att behålla sin yrkesskicklighet. Det är en säkerhet för dig som patient.