För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för ortopedisk specialistbedömning

Ortopediska huset gör ortopediska specialistbedömningar och har sedan etableringen ett fortlöpande avtal med Stockholms Läns Landsting. 

Vi tar även emot patienter från övriga delar av landet. För öppenvård gäller fritt vårdval, för slutenvård krävs betalningsförbindelse från hemlandstinget.

Vi utför ett stort antal ortopediska operationer, framför allt höft- och knäplastiker relaterade till artros. Vi utför all form av fot- och fotledskirurgi och är Stockholms största landstingsanslutna enhet för denna typ av kirurgi. Vi har en bred kompetens att ta hand om alla typer av besvär i höft, knä, underben, fot, axel, armbåge och hand/handled. Ortopediska Huset behandlar inte patienter med besvär från rygg och nacke och inte heller patienter under 15 års ålder.

Patienter tillhörande ASA klass III eller med BMI > 35 hänvisas till akutsjukhus.

Remisser mottags gärna elektroniskt i Take Care, det går även bra att posta eller faxa remisser till oss. För att vi ska kunna optimera tiden med patienten är det ytterst värdefullt om en röntgen och/eller MR är utförda och att resultaten framgår av din remiss. För enklare handläggning av patientens ärende finns önskemål om att det tydligt framgår i remissen var patient gjort röntgen eller annan undersökning. Det underlättar även vårt arbete med patienten om det redan i remissen framgår om patienten godkänner sammanhållen journalföring. 

Vårdgivarguiden kan du hitta våra uppskattade väntetider för specialistbesök och operationer. Väntetiderna är uppskattningar och kan därför inte garanteras. Väntetiderna gäller besök och behandlingar inom verksamheter och tjänster som är finansierade av Stockholms läns landsting.

För mer information om våra väntertider vänligen kontakta receptionen.