Vårt miljöarbete

Alla har ett ansvar för ett hållbart samhälle och som sjukvårdsklinik bidrar vi till en miljöbelastning på flera olika sätt. Vi försöker på ett aktivt sätt att jobba med våra största miljöbelastningar så att vårt miljöavtryck ska bli så litet som möjligt.

På Capio Ortopediska Huset så jobbar vi väldigt aktivt med dessa belastningar:

  • Läkemedel
  • Engångsprodukter
  • Energi
  • Transporter
  • Avfall

Alla medarbetare på Capio Ortopediska Huset är engagerade i miljöarbetet. Vi försöker hela tiden att ta till oss ny kunskap och utveckling. Det kontinuerliga förbättringsarbetet är en naturlig del av vår vardag.

Vi har sedan 2017 bytt ut alla köttprodukter och serverar vegetarisk kost samt fisk som patientmåltid. Vi använder ekologiska produkter i möjligaste mån, fisken är kravmärkt.
Vi har en dialog med de leverantörer vi samarbetar med så att alla tar miljö- och hållbarhetsansvar.

På Capio Ortopediska Huset är avfallet en stor belastning och arbetar för att byta engångsprodukter mot flergångs. Under 2017 bytte vi ut alla engångsörngott mot tyg-örngott. Om möjligt återanvänder vi produkter utan att för den delen ge vika för hygienaspekten.

På OH använder vi mycket energi och vatten. Vi använder endast grön el. Att stänga av datorer och släcka lampor är en självklarhet. Dessvärre så är vår vattenförbrukning troligen hög men där har vi svårt att förhålla oss till att spara för vi vill inte tumma på hygien-kraven.

Ortopediska Huset är sedan 2011 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kommer under 2017 att jobba för att uppnå Miljöcertifiering ISO 14001:2015.