Kvalitet och miljö

I en omvärld där sjukvård flyttar ut från de stora sjukhusen till högspecialiserade enheter fyller Capio Ortopediska Huset en viktig roll.

Vi är numera en av Sveriges största enheter för vård och behandling av sjukdomar i rörelseapparaten. Vi är den tredje största enheten i Sverige för planerad höft- och knäprotesoperation. Mer än var femte höft- och knäprotesoperation i Stockholm görs hos oss på Capio Ortopediska Huset, och på riksnivå utgör Capio Ortopediska Husets andel ca 5%.

Jag ser det som en självklarhet att vi skall vara med och leda utvecklingen för alla typer av ortopediska ingrepp mot högsta kvalitet, både gällande bemötande och objektivt uppmätta resultat efter operation. Vi deltar aktivt i alla förekommande ortopediska nationella register, där en objektiv bedömning av enheternas resultat görs. Dessutom gör vi egna mätningar av vårdkvalitet och bemötande. Läs gärna mera om detta och om vårt miljöarbete under länkarna till vänster.


Martin Thorsell VD / Verksamhetschef Capio Ortopediska Huset