Fotkirurgi

Capio Ortopediska huset är en del av Capio-koncernen som är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike.

Capio Ortopediska huset arbetar ständigt för att genomföra de förändringar och förbättringar som krävs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sjukvården. Detta gagnar våra patienter, remittenter och samhället i stort.

Variationen av möjliga fotkirurgiska ingrepp är stor. Många operationer kan göras i dagkirurgi men vi har även en egen vårdavdelning med möjlighet att lägga in patienter som genomgått olika ortopediska operationer.

Under 2017 avslutades upphandlingen av avancerad planerad fotkirurgi som genomfördes av Stockholms läns landsting (SLL) enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet tilldelades Capio Ortopediska huset. Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av SLL att som ensam aktör i Stockholm få bedriva avancerad fotkirurgi utanför akutsjukhusen.

Något förenklat kan man säga att det enbart är Capio Ortopediska huset som får operera patienter med de mest komplicerade fotbesvären i Stockholm, enligt avtal med landstinget.

Innan avtalets driftstart genomförde SLL en omfattande granskning av bland annat hygienrutiner, patientsäkerhetsarbete, lokaler samt personal och kompetens på Ortopediska huset. Allt detta godkändes av landstingets kontroll. Vi är oerhört stolta att vi har fått denna kvalitetsstämpel och ser fram emot att fortsätta leverera och utveckla högkvalitativ vård till våra patienter.

Capio Ortopediska huset deltar aktivt i de nationella kvalitetsregistren Riksfot och Swedankle. Syftet med registren är att öka kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten i riket. När registerdata ökar i omfattning ökar möjligheten att genomföra studier där olika operationsmetoder jämförs.

Det sker en ständig utveckling inom det fotkirurgiska området, och vår verksamhet ligger i framkant när det gäller att utreda, behandla och vårda patienter med olika former av fotbesvär.