Höft- och knäartros

På Capio Ortopediska Huset har vi en lång och bred erfarenhet av höft- och knäledsplastiker. Vi är landets tredje största leverantör av höft- och knäledsplastiker.

Vi har två operationssalar med ultraren luft som är specialdesignade för denna typ av operationer. Alla kirurger och all operationspersonal som arbetar hos oss är experter inom sitt område med lång erfarenhet. Vi strävar efter högsta tänkbara kvalitet, läkarkontinuitet och korta väntetider.

Sverige har i många år varit världsledande i att upprätta och driva kvalitetsregister och då inte minst inom ortopedin. Ända sedan 70-talet har man registrerat och följt upp resultatet av insatta höft och knäproteser. Därför har vi fått en gedigen kunskap om vilka protessorter som fungerar bäst på lång sikt. Vid Capio Ortopediska Huset använder vi bara de protessorter som visat bäst resultat i nationella kvalitetsregister. Man får också via registren information om resultat av olika operationsmetoder och användandet av läkemedel som förebygger mot blodpropp eller infektion. Även nöjdheten med resultatet av operation hos patienter kan utläsas per klinik liksom antalet komplikationer och oönskade händelser.

Man måste inom ortopedin ta det försiktigt med introduktion av ny teknik och proteser som lanseras av industrin då resultatet egentligen bara kan bedömas efter ett par decennier. De implantat som vi använder har en bra hållbarhet på över 90 % på tjugo års sikt – det krävs rätt mycket av en ny produkt för att utge sig för att vara bättre.

Verksamheten i siffror:

I länkarna till höger hittar du mer information om de olika kvalitetsregistrer som vi använder oss av.