Kvalitetsaktiviteter under 2017-2018

 • Nytt koncept för smärtlindring efter operationen med mål att minska användandet av morfinbaserade läkemedel för att minska biverkningar. Utvärderat med enkät 2017 med gott resultat.

 • Lågdosspinal är numera vår standardmetod för anestesi under operationen. Detta kombinerat med en lätt-narkos ger god smärtlindring och snabbare återhämtning efter operationen. Utvärderat med enkät 2017 med gott resultat.

 • Vi har under 2017 haft ett antal patienter som upplevt yrsel och/eller svimmat under vårdtiden. Utredning av detta pågår med regelbundna avstämningar.

 • Nytt flöde för operationsplanering av patienter har minskat väntetider och förbättrat den medicinska säkerheten.

 • Ökad bemanning av erfarna sjuksköterskor nattetid.

 • Ökad bemanning av erfaren personal på både avdelning, mottagning och operation.

 • Alla patienter som opererats och varit inneliggande på Capio Ortopediska Huset rings upp av sjuksköterska inom en vecka från operation.
 • Samarbete med Capio St Görans sjukhus för omhändertagande av patienter med komplicerande grundsjukdom eller akut tillstötta sjukdomstillstånd.

 • Underleverantörsavtal med Capio St Görans Sjukhus för att avlasta akutsjukhuset vid behov.

 • Capio Ortopediska Huset har under 2017 anslutit sig till Svenska knäprotesregistrets rapportering om patientrapporterat utfall.

 • Två informationsfilmer är producerade i samarbete med Medfilm för patienter med artros i höft och knä.

 • Under 2017 har vi infört egenremisser som ger patienter möjlighet att själva boka tid för nybesök på Capio Ortopediska Huset.

 • Ultraljudsledd cortisoninjektion i höftled görs sedan november 2017 i egen regi på Capio Ortopediska Huset, vilket förenklar för patienten och ger en säkrare uppföljning.