För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för ortopedisk specialistbedömning

Ortopediska huset gör ortopediska specialistbedömningar och har sedan etableringen ett fortlöpande avtal med Stockholms Läns Landsting. 

Vi utför ett stort antal ortopediska operationer, framför allt höft- och knäplastiker relaterade till artros. Vi utför all form av fot- och fotledskirurgi och är Stockholms största landstingsanslutna enhet för denna typ av kirurgi. Vi har en bred kompetens att ta hand om alla typer av besvär i höft, knä, underben, fot, axel, armbåge och hand/handled. Ortopediska Huset behandlar inte patienter med besvär från rygg och nacke och inte heller patienter under 15 års ålder.

Patienter tillhörande ASA klass III eller med BMI > 35 hänvisas till akutsjukhus.

Remisser mottags gärna elektroniskt. Det går även bra att posta eller faxa remisser till oss. För att vi ska kunna optimera tiden med patienten är det ytterst värdefullt om en röntgen och/eller MR är utförda och att resultaten framgår av din remiss. För enklare handläggning av patientens ärende finns önskemål om att det tydligt framgår i remissen var patient gjort röntgen eller annan undersökning. Det underlättar i vårt arbete med patienten om det redan i remissen framgår om patienten godkänner sammanhållen journalföring.