Kvalitet och miljö

För oss på Capio Ortopediska Huset är kvalitets- och miljöarbetet väldigt viktigt och vi arbetar ständigt med att utveckla det i vår dagliga verksamhet. 

Vi lägger stor vikt vid att följa riktlinjerna i kvalitets- och miljöarbetet i det dagliga arbetet på mottagningen. Det gäller naturligtvis i alla delar av kliniken. För att utvärdera vårt arbete tar vi hjälp av fortlöpande kvalitetsregistrering i nationella register och av enkäter som våra patienter får fylla i.

Årligen görs även en medarbetarundersökning, IC Quality undersökning, för att säkerställa att vi har en god arbetsmiljö och att våra medarbetare trivs här hos oss. 

Miljö

Miljöcertifiering ISO-EN 14001

Capio Ortopediska Huset arbetar i det dagliga arbetet med insatser som minskar miljöbelastningen och bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Kvalitet

Ständigt kvalitetsarbete

Vi på Capio Ortopediska Huset arbetar hårt för att stärka kvaliteten kring din vård. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom enkäter och registreringar. 

Läs vidare