Kundnöjdhet

Patienternas upplevelser, erfarenheter och synpunkter på vår verksamhet är mycket viktiga för vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Vi välkomnar alla synpunkter

Vårt mål är att du som patient ska få den bästa möjliga vården och ett gott bemötande. För att kunna erbjuda det, behöver vi veta hur du upplever ditt besök hos oss. Därför genomför vi, liksom många andra vårdgivare, varje år en undersökning som kallas Nationell Patientenkät.

Resultaten är offentliga och ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Den är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning. 

Här kan du läsa mer om Nationell Patientenkät.