Kvalitet

På Capio Ortopediska Huset arbetar vi ständigt med kvalitetsarbetet för att säkerställa att vi utför en evidensbaserad och god vård för våra patienter

Kvalitetsregister

För att säkra kvaliteten på vården som vi erbjuder våra patienter, använder vi på Capio Ortopediska Huset oss av nationella kvalitetsregister. Alla våra ledplastiker registreras i svenska höft-, knä- och axelregistret, och korsbandsplastikerna registreras i korsbandsregistret. 

Alla våra patienter som ska få en höftledsprotes ombeds fylla i ett formulär med frågor om smärta och förmåga att klara sina dagliga aktiviteter. Detta görs före operationen, ett, sex, och tio år efter utfört ingrepp, och syftar till att kvalitetssäkra vår verksamhet och din behandling. All information är sekretessbelagd. 

Kundnöjdhet

Vårt mål är att du som patient ska få den bästa möjliga vården och ett gott bemötande. För att kunna erbjuda det, behöver vi veta hur du upplever ditt besök hos oss. Därför genomför vi, liksom många andra vårdgivare, varje år en undersökning som kallas Nationell Patientenkät.

Resultaten är offentliga och ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Den är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning. 

PRISS

I januari 2012 blev Capio Ortopediska Huset reviderade enligt Protesrelaterade infektioner ska stoppas (PRISS). PRISS är ett nationellt projekt inom professionen ortopedi som syftar till att minska antalet protesrelaterade infektioner.

Med hjälp av ett självvärderingsinstrument gick medarbetarna igenom verksamheten för att förebygga infektioner. Syftet med detta är att minska infektionsfrekvensen vid inplanerade protesoperationer i knä- och höftled.

I revisionen gick utsända från PRISS, tillsammans med ledningen, igenom självvärderingsverktyget och kom överens om åtgärder.