PRISS

Vi arbetar aktivt med förebyggande mot protesrelaterade infektioner

I januari 2012 blev Capio Ortopediska Huset reviderade enligt Protesrelaterade infektioner ska stoppas (PRISS). PRISS är ett nationellt projekt inom professionen ortopedi som syftar till att minska antalet protesrelaterade infektioner.

Med hjälp av ett självvärderingsinstrument gick medarbetarna igenom verksamheten för att förebygga infektioner. Syftet med detta är att minska infektionsfrekvensen vid inplanerade protesoperationer i knä- och höftled.

I revisionen gick utsända från PRISS, tillsammans med ledningen, igenom självvärderingsverktyget och kom överens om åtgärder.