Ledningsgruppen

Ledningsgruppen på Capio Ortopediska Huset

Vi är Capio Ortopediska Husets ledningsgrupp, och vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vården och upplevelsen för dig som patient hos oss. Vi välkomnar alltid ris och ros av patienter och anhöriga.