Fawaz Soumi

Inriktning på ledplastiker i höft, knä och axlar. Även knä- och axelartroskopier och avancerad fotkirurgi.

Specialist i ortopedi 1990. Ortopedexamen 2000 Tidigare tjänstgjort på Kamishly sjukhus i Syrien.  I Sverige tjänstgjort på Södersjukhuset från 1998. Därefter på Eskilstuna centrallasarett och på Södertälje sjukhus som överläkare med ansvar för ledplastiker. Är sedan 2009 specialistläkare på Ortopediska huset med inriktning på ledplastiker i höft, knä, axel samt avancerad fotkirurgi. Har i övrigt en bred erfarenhet inom ortopedi med knä- och axelartroskopier.