Johan Karlsson

Medicinskt ansvarig läkare på Capio Ortopediska Huset sedan våren 2016.

Specialistutbildad vid S:t Görans sjukhus, ortopedspecialist 1999 med tidigt fokus på höft och knäproteser. Sedermera studierektor för ST-läkare där. Tjänstgöring för Capio i England 2005, 2006-2009 arbetat i England för Interhealth Canada med uppstart av ett nytt sjukhus för planerad ortopedi. Därefter startat verksamheten inom Vårdval Höft-knä vid Nacka sjukhus 2009. Under 2014-2015 verksam vid Södersjukhuset, SÖS, och senast vid Löwenströmska sjukhuset.
Specialistläkare på Ortopediska huset från 2016 med inriktning på höft- och knäplastikoperationer.