Klas Argulander

Inriktning på ledplastiker i höft och knä, samt knäartroskopier.

Specialist i ortopedi 1992. Tidigare tjänstgjort på Södersjukhuset och på Södertälje sjukhus som överläkare. Övergick till Ortopediska huset som specialistläkare 2009 med inriktning på ledplastiker i höft och knä. Har dessutom en bred ortopedisk erfarenhet med bland annat knäartroskopier.