Lars Jonsson

Inriktning på ledplastiker i höft och knä.

Specialist i ortopedi sedan 1996. Tidigare tjänstgjort på Capio St. Görans sjukhus, Lövenströmska sjukhuset, Karolinska sjukhuset samt Halton Hospital i England. Var där verksam som Consultant orthopaedic surgeon (överläkare). Har 25 års erfarenhet omfattande primär- och revisionskirurgi och har undervisat bland annat om tekniken vid revisionsoperationer av ledplastiker. Specialistläkare på Ortopediska huset från 2012 med inriktning på höft- och knäplastikoperationer.