Ronnie Ulvenhag

Anestesiolog / Narkosläkare

Specialistläkare inom Anestesi och Intensivvård sedan 1996. Tjänstgjort på Karolinska sjukhuset Solna och St:Görans sjukhus. Har även varit verksamhetschef över akutsjukvården i Norrbotten, inkl ambulanshelikopter.
Tjänstgjort som Senior Consultant i England med specifik inriktning på elektiv Ortopedi. Specialistläkare på Capio Ortopediska Huset från november 2016.