Stefan Ljunggren

Inriktning på axelkirurgi, artroskopiska avancerade operationer i knäled och axel, handkirurgi.

Specialist i ortopedi sedan 1996, specialist i allmänkirurgi 1998. Tidigare tjänstgjort som överläkare på Södersjukhuset samt Södertälje sjukhus, doktorerat i ortopedi på Karolinska Institutet. Specialistläkare på Capio Ortopediska Huset sedan 2014 med inriktad på avancerade artoskopiska operationer i axel-, knäled- och fotleder samt handkirurgi. Utför även diagnostiska ultraljudsundersökningar.