Thomas Risberg

Inriktning på artroskopisk kirurgi i knä och axlar samt enklare fot- och handoperationer.

Specialist i ortopedi 2010. Tidigare tjänstgjort på Södertälje sjukhus under specialistutbildningen och som ortopedspecialist. Är nu specialistläkare på Ortopediska huset från 2012 och inriktar sig på artroskopisk kirurgi i knän och axlar samt fot- och handoperationer.