Anders Söderlund

Anestesiolog / Narkosläkare

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård sedan 1993. Arbetade på Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska solna med bl a uppbyggnaden och utvecklingen av smärtbehandlingsenheten. Deltog i upphandlingen och driften av Nacka närsjukhus samt kliniskt arbete som anestesiolog. Haft medicinsk ledningsansvar för plastikkirurggruppens verksamhet på Sabbatsbergs sjukhus samt arbetat på Danderyds ÖNH-klinik. Bedrivit forskning och undervisning inom smärta.

Tjänstgör på Capio Ortopediska Huset sedan augusti 2018.