Malin Asp

Specialist i Anestesi och Intensivvård sedan 2012.

Specialist i Anestesi och Intensivvård sedan 2012.

Malin har tjänstgjort som läkare på Capio St Görans sjukhus i 9 år och gjorde sin specialistutbildning där och på Karolinska sjukhuset i Solna. Därefter arbetat som specialistläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge främst med akutanestesi och barnanestesi men även med dagkirurgisk anestesi och med intensivvård.