Martin Thorsell

Verksamhetschef. Specialist i Ortopedi. Nuvarande inriktning är främst ledplastiker i höft och knä.

Martin har arbetat 16 år på ortopedkliniken Capio St Görans sjukhus och är specialist i ortopedi sedan 2006. Senare överläkare på samma ställe med klinikövergripande ansvar som biträdande verksamhetschef. Han har huvudsakligen arbetat med höft- och knäledens sjukdomar, framförallt med inriktning på artros och ledplastiker inklusive revisionskirurgi. Martin har bedrivit forskning bl.a. inom smärtlindring vid knäplastikkirurgi.
Sedan 2017 Verksamhetschef vid Capio Ortopediska Huset.