Petter Ek

Inriktad på fotkirurgi

Tidigare tjänstgjort vid Helsingborgs lasarett samt Capio St Göran. Specialist i ortopedi sedan 2015. Nu verksam vid Ortopediska huset med inriktning på diagnostik och behandling av fotkirurgiska diagnoser.