Stanislav Verbitski

Inriktning mot diagnostik samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av fotkirurgiska besvär, inklusive avancerad fotkirurgi.

Stanislav Verbitski tog läkarexamen 1997 och erhöll svensk specialistkompetens i ortopedi 2012. Samma år klarade han Ortopedexamen, som är en frivillig examen i Svensk Ortopedisk Förenings regi. Innan dess arbetade Stanislav som helikopterläkare. 

Han har varit verksam vid Ortopedklinikerna vid St. Görans sjukhus och Danderyds sjukhus där han har skaffat sig bred och djup kompetens i att kunna undersöka och behandla olika sjukdomar från rörelseapparaten.Vid Danderyds sjukhus forskade han även inom benomsättning efter ortopedisk kirurgi. Mellan 2012 och 2017 arbetade Stanislav som fotkirurg på Nacka sjukhus med diagnostik samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av patienter med diverse fotkirurgiska besvär, inklusive avancerad fotkirurgi.  

Stanislav uppdaterar regelbundet sin kompetens genom årligt deltagande i internationella kongresser och kurser som ordnas av världsledande experter i fotkirurgi från bland annat USA, Kanada, Schweiz, Österrike och Nederländerna.

Sedan 2017 är Stanislav verksam vid Capio Ortopediska huset.