Våra sjuksköterskor

På Capio Ortopediska Huset har vi skickliga sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i vår tjänst. 

De flesta av våra sjuksköterskor har mångårig erfarenhet från antingen ortopedisk- eller intensivvård på akutsjukhus. Deras tidigare erfarenheter och kompetens tas väl om hand och implementeras i det dagliga arbetet här på Capio Ortopediska Huset. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden av dig vid din vistelse hos oss på uppvaksavdelningen och på vårdavdelningen. Det är även någon av våra sjuksköterskor eller undersköterskor som du möter på eftervårdsmottagningen för sårkontroll, suturtagning och omläggning av operationssår efter din operation. Capio Ortopediska Huset har även valt att ha sjuksköterskor tillgängliga på telefon i receptionen och för rådgivning efter operation.

Specialistsjuksköterskor

Hos oss arbetar specialistsjuksköterskor som alla har mångårig erfarenhet från akutsjukhus. Anestesisjuksköterskorna och operationssjuksköterskorna arbetar med att erbjuda dig så god vård som möjligt inne på operationssalen under din operation.

Operationssjuksköterskorna assisterar kirurgen vid operation, ansvarar för att hygien- och sterilitetsrutiner följs inne på operationssalen och att rätt instrument finns tillgängliga och uppdukade vid operation. 

Anestesisjuksköterskorna ansvarar, tillsammans med anestesiläkaren som är ytterst ansvarig, för patientens medicinska säkerhet och välmående under operation. De ser också till att bedövning och narkos i samband med operation är tillfredställande.