Våra undersköterskor

På Capio Ortopediska Huset arbetar undersköterskor med mångårig och gedigen erfarenhet av ortopediska skador och andra delar av akutsjukvård. 

Undersköterskorna arbetar bland annat med att hjälpa patienten med omvårdnad och mobilisering under vårdtiden efter operation. Det är även någon av våra sjuksköterskor eller undersköterskor som du möter på eftervårdsmottagningen för sårkontroll, suturtagning och omläggning av operationssår efter din operation hos oss.