AC-ledsartros

Vid artros i AC-leden får du ont och kan ha svårt att ligga på sidan. 

Symtom:
Leden kan bli svullen, öm vid tryck och vid rörelse. Man kan uppleva svårighet att ligga på den sida man har besvär.

Orsak:
AC- ledsartros är slitage i den led som är belägen mellan nyckelbenet och skulderbladet. 

Vem drabbas?
Det är fortfarande oklart varför vissa drabbas av artros. Dock spelar arv och tidigare skador in. Förekomst av artros ökar med stigande ålder.

Vad kan jag göra själv? 
Vid smärta och värk kan man ta smärtstillande läkemedel. Kontakta sjukgymnast för rehabilitering.

Diagnos:
Sjukhistoria, klinisk undersökning och slätröntgen.

Behandling:
I första hand sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel. Man kan även prova kortison- och bedövningsinjektion i nyckelbensleden. Vid utebliven förbättring kan operation bli aktuellt.

Operation:
Operation går ut på att ta bort yttersta delen av nyckelbenet. Det gör att ledspalten blir större och det blir mindre risk för nötning. Operationen kan utföras med såväl artroskopisk teknik eller med öppen kirurgi. Det är inte ovanligt att man i samband med operation av nyckelbensleden även tar bort en slemsäck och utför en så kallad subacromiell dekompression då tillstånden ofta har med varandra att göra.

Risker med operation:
Komplikationer som kan uppstå är få, men det finns alltid en liten risk för sårinfektion. 

Förväntat resultat:
Resultat av såväl öppen som artroskopisk kirurgi är i regel goda.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Vid lätt arbete i upp till tre veckor, vid medeltungt arbete i upp till sex veckor och vid tungt arbete i upp till tolv veckor. Rehabilitering efter operation görs tillsammans med en sjukgymnast