Bicepsseneruptur

Vid en bicepssenruptur går ena senan i biceps av, ofta orsakad av något trauma. Ofta opereras man för det, något som brukar gå bra och ge goda resultat. 

Bicepssenruptur delas in i två grupper, proxmal och distal. Proximal ruptur innebär att senan släpper från ursprunget i axeln. Distal innebär att senan släpper från fästet i armbågen. 

Symtom:
Vid ansträngning får man en plötsligt påkommen smärta i armbågsvecket och en känsla av att något gick av med efterföljande svullnad och smärta. Man kan i vissa fall känna att bicepsmuskeln drar sig högre upp på överarmen och en känsla av nedsatt kraft.

Orsak:
I de flesta fall trauma som orsak. 

Vem drabbas?
Alla kan drabbas.

Vad kan jag göra själv?
Smärtlindra, kontakta sjukgymnast och uppsöka husläkare för vidare utredning.

Diagnos:
Klinisk undersökning, MRT eller ultraljud och sjukdomshistoria. 

Behandling:
I de alla flesta fall vid en tydlig diagnos blir behandlingen operation.

Operation:
Sker med öppen kirurgi under sövning. Den rupturerade senan sätts på plats i underarmen med små skruvankare och trådar. 

Risker med operation:
Komplikationer som kan uppstå är få, men det finns alltid en liten risk för sårinfektion. 

Förväntat resultat: 
Kirurgi brukar ge goda resultat. 

Sjukskrivning och rehabilitering:
Efter operation får man ha en ortos eller slynga över armen i tre veckor. Därefter succesivt stegrande rehabilitering med ökande rörelseträning och mobilisering.