Höftledsplastik

En så kallad höftledsplastik är en operation som framgångsrikt kan behandla höftledssjukdomar där ledbrosket blivit förstört. Vid en sådan operation sätter man in konstgjorda ledytor av metall och plast. 

En noggrann utredning behövs innan operation kan bli aktuell. Andra behandlingsalternativ såsom sjukgymnastik och viktnedgång bör övervägas och prövas innan operation blir aktuellt. Den huvudsakliga anledningen till operation är mycket smärta vid belastning och eventuell värk.

För att få göra en sådan höftledsplastikoperation hos oss här på Capio Ortopediska Huset så måste vissa kriterier uppfyllas. Kriterierna är framtagna för patienternas säkerhets skull då vår klinik inte har samma möjlighet till intensivvård som ett akutsjukhus. En individuell bedömning görs alltid av narkosläkare.

En individuell bedömning görs alltid av narkosläkare utifrån:

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Generell åldersgräns 85 år
  • Generell BMI-gräns 35

Läs mer under Höftledsartros