Instabilitet i axelled

Instabil axel talar man om när axelleden hoppar ur led eller är på väg att hoppa ur led. Det är absolut vanligast att ledkulan hoppar framåt och i ovanligare fall bakåt.

Symtom:
När ledkulan hoppar ur är det obehagligt och gör ont. Ofta krävs ett besök på akutmottagning för att få axeln på plats igen.

Orsak:
Trauma, fall mot utsträckt arm eller vrid- och brytvåld kan orsaka luxation. Vid instabilitet utan luxation är det ofta på grund av överrörlighet. 

Vem drabbas? 
Alla kan drabbas.

Vad kan jag göra själv? 
Kontakta sjukgymnast och påbörja träningsprogram. Kontakta husläkare
för utredning.

Utredning:
Slätröntgen skall alltid göras vid luxationer. Vid oklara fall kompletteras med MRT.

Behandling: I första hand skall sjukgymnastik prövas under minst tre månader. Vid utebliven effekt kan operation bli aktuellt.

Operation: Vid operation som kan utföras med artroskopisk teknik eller öppen teknik är målsättningen att återskapa anatomin i axelleden. De mjukdelar som slagits loss vid luxationer sätts åter på plats. Man använder sig av metall eller plastskruvar och sytrådar.

Risker med operation:
Komplikationer som kan uppstå är få, men det finns alltid en liten risk för sår infektion. 

Sjukskrivning och rehabilitering:
Efter operation får man i regel en mitella som håller armen intill kroppen i tre veckor. Därefter genomgår man succesiv rörelseträning och uppbyggnad av styrka. Först tre månader efter operation är det lämpligt att töja axeln så rörligheten förbättras. Sjukskrivningstiden varierar beroende på yrke och om det är dominant arm som opererats.