Knäledsplastik

En så kallad knäledsplastik är en operation som framgångsrikt kan behandla knäledssjukdomar där ledbrosket av en eller flera anledningar blivit förstört. Vid en sådan operation så sätter man in konstgjorda ledytor av metall och plast. 

En noggrann utredning behövs innan operation kan bli aktuell. Andra behandlingsalternativ som sjukgymnastik och viktnedgång bör övervägas och prövas innan en operation. Den huvudsakliga anledningen till operation är mycket smärta vid belastning och eventuell värk.

För att få göra en sådan operation hos oss här på Capio Ortopediska huset så måste vissa kriterier uppfyllas. Kriterierna är framtagna för patienternas säkerhets skull då vår klinik inte har samma möjlighet till intensivvård som ett akutsjukhus. En individuell bedömning av patientens tillstånd görs alltid av narkosläkare.

En individuell bedömning görs alltid av narkosläkare utifrån:

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Generell åldersgräns på 85 år
  • Generell BMI-gräns på 35

Läs mer under Knäledsartros