Morbus de Quervain

Morbus de Quervain är ett tillstånd som ger upphov till smärta på tumsidan av handleden. Smärtan brukar gå över efter vila. 

Symptom:
Besvär vid tumsidan av handleden med symptom som belastningssmärta, värk, ömhet och ibland även svullnad.

Orsak:
Svullnad och/eller inflammation i senfack till senorna som sträcker tummen.

Vem drabbas?
Utlösande orsak är oftast okänd och vem som helst kan drabbas. Småbarnföräldrar som under långa perioder burit sina barn är en vanlig patientgrupp.

Vad kan jag göra själv?
Då symptomen ofta utlösts av en period av överansträngning eller monotont arbete med handleden, så kan besvären lindras eller ofta gå över om man vilar handen under ett par veckor.

Diagnos:
Klinisk bedömning och undersökning. 

Behandling:
I vissa fall kan det räcka med att begränsa tummens och handledens rörelser under en period med hjälp av en stödskena. En kortisoninjektion i senskidan kan bota vid besvär som inte gått över med stödskena. Operation kan lösa problemen vid mer långdragna besvär.

Operation:
Operation görs oftast i lokalbedövning och är ett dagkirurgiskt ingrepp. Senskidans tak delas så att senorna får mer plats vilket gör att besvären lättar. Under operationen stängs tillfälligt blodflödet till handen av med hjälp av en blodtrycksmanschett som pumpas hårt runt armen. Det underlättar operationen för kirurgen men kan upplevas något obehagligt. Det yttre förbandet som man får för att motverka blödning kan avlägsnas efter några dagar. Det inre förbandet skall lämnas kvar tills stygnen tagits av två veckor efter operation.

Risker:
Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion.

Förväntat resultat:
Större delen av patienterna upplever mindre besvär direkt efter operationen och de flesta blir på sikt helt bra. Efter operationen får du eventuellt en remiss till arbetsterapeut som kan hjälpa dig med träningsråd och en stödskena som skall användas i fem till sex veckor vid belastning. Lättare vardagssysslor kan du använda handen till men undvik maximalbelastning i fem till sex veckor efter operationen. De första månaderna efter operation kan ärret vara lite svullet och ömt.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Vid lättare kontorsarbete kan man behöva vara sjukskriven i en till tre veckor efter operation men vid tyngre arbete kan sjukskrivning i upp till sex veckor behövas.