Patellaluxation

Knäskålen ledar mot nedre delen av lårbenet längs med det när man böjer och sträcker benet. Den ligger i en fåra på lårbenet som håller den på plats, med hjälp av ledband. Ibland kan knäskålen glida ur sin led, ofta genom en skada som ett slag mot knäskålen som för den åt sidan. 

Symptom:
När knäskålen glider ur led gör det mycket ont. Man kan tydligt se på konturen av knäet som blir kraftigt förändrad, knäskålen lägger sig och fastnar ofta på utsidan av knäet. Om man lyckas räta ut benet kan knäskålen hoppa tillbaka, men ibland måste man få hjälp av läkare för att föra tillbaka knäskålen på plats.

Orsak:
Kan som sagt vara en kraftigare skada mot knäskålen på en person med ordinär anatomi. Ibland kan en bidragande orsak vara av anatomisk orsak, som att knäskålen inte hålls på plats så stabilt.

Vem drabbas?
Skadan är betydligt vanligare hos kvinnor, men vem som helst kan drabbas om man utsätts för tillräckligt kraftigt våld mot knäskålen.

Diagnos:
Diagnos ställs av ortoped, som undersöker knäet när knäskålen är ur led. Det kan vara svårt att vara säker på diagnosen om knäskålen hoppat ur och sedan kommit tillbaka på plats utan att patienten blivit undersökt av läkare. Röntgenundersökning kan vara till viss hjälp.

Behandling:
I första hand sjukgymnastik med stärkande av lårmuskler, framförallt på framsida lår i kombination med stabiliserande förband. Hjälper inte detta och knäskålen hoppar ur flera gånger kan operation vara ett alternativ.

Operation:
Operation syftar till att hålla knäskålen stadigare på plats så att den inte glider ut åt sidan. Efter operationen, som vanligen innebär att man får ligga kvar över natten, så kan man genast belasta benet med hjälp av kryckor. Gips behövs inte. Ibland kan man i ett senare skede ta bort skruvarna eftersom de kan irritera vid knästående.

Risker:
Vid alla operationen föreligger risk för komplikationer som exempelvis infektion eller blodpropp. Tilltagande smärta och värk, rodnad, svullnad samt feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion efter operation. Vid dessa symptom, sök genast vård.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Efter operation är det viktigt med rehabiliteringsträning hos sjukgymnast. Sjukskrivningstiden varierar beroende på arbetsuppgifter, tala med din läkare för individuell bedömning kring din arbetssituation.