Din journal

Som patient har du rätt att läsa de anteckningar som förs i din journal så att du ska få större delaktighet i din vård.

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den vårdpersonal som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

När du söker vård skriver vårdpersonalen ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i din journal.

Det som står i din patientjournal skyddas av sekretess. Det innebär att förutom du själv så är det endast vårdpersonalen du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Läs din journal

Du kan nu läsa din journal via Journal via nätet. För mer information kontakta 1177.

Så här gör du om du vill beställa en journalkopia som gäller din vårdtid hos oss: 

  • Ring till oss: 070 - 145 92 40
  • Skriv till oss: Capio Rehab Saltsjöbaden, Rösundav. 2, 133 38 Saltsjöbaden

Vi tar eventuellt vi ut en administrationsavgift, beroende på hur många sidor din journal består av.

Spärra din journal

Så här kan du spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare:

  • Ring till oss: 070 - 145 92 40
  • Skriv till oss: Capio Rehab Saltsjöbaden, Rösundav. 2, 133 38 Saltsjöbaden

Vem har läst din journal?

Endast den vårdpersonal på Capio Rehab Saltsjöbaden som har en pågående patientrelation med dig får ta del av uppgifterna som står i din journal. En patientrelation uppstår så snart du blir remitterad till oss. Om du vill se vilka yrkeskategorier som läst din journal så kan du vända dig till oss på telefon 070 - 145 92 40.

Sammanhållen journalföring

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare. Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.