Patienter berättar

Vi vill att du som är patient på Capio Rehab Saltsjöbaden ska vara nöjd med den vård och omsorg vi ger.

Om du inte tycker att det vi gör är bra vill vi veta det. Det ger oss möjlighet att rätta till det som blivit fel och lära oss för att bli bättre.

Varje patient som är hos oss har möjlighet att lämna sina synpunkter på vår vård. Vid vårdtidens slut får du en enkät där du anonymt kan uttrycka dina åsikter.

Om du vill delge oss dina åsikter vid något annat tillfälle går det naturligtvis att kontakta oss via e-post till vår verksamhetschef Ulrika Idermark:  ulrika.idermark@capio.se eller vår enhetschef Catharina Modin: catharina.modin@capio.se.

Tänk på att ditt meddelande passerar via Internet. Vi kan inte garantera sekretessen och säkerheten på nätet. Undvik således att skriva för dig känsliga uppgifter i meddelandet.