För vårdgivare och remittenter

Capio Rehab Saltsjöbaden har mångårig erfarenhet av rehabilitering och ligger vackert i Saltsjöbadens sjukhus precis vid Baggenfjärden. En otroligt harmonisk och rogivande miljö för patienten.

Varför ska du som vårdgivare remittera till oss?

Hög tillgänglighet

För oss som vårdgivare är det viktigt att ge snabbt besked på mottagen remiss och vi besvarar dem inom 24 tim.Vi tar emot patienter veckans alla dagar och för att göra rehabiliteringen så effektiv som möjligt har vi självklart träning med fysioterapeut även helgtid.
 
Vi månar om patientens säkerhet och är bemannade med jourläkare, sjuksköterska och undersköterska dygnet runt.

Kvalitet i alla led

Vi följer regelbundet upp och kvalitetssäkrar Capio Rehab i Saltsjöbaden, vill ni ha specifik uppföljning av era patienter kontakta oss gärna.

Det är enkelt att remittera till Capio Rehab Saltsjöbaden

Att skicka remiss

Du är välkommen att skicka remisser till Capio Rehab Saltsjöbaden i TakeCare eller via fax 08-518 17 820. Remisser bedöms och besvaras måndag-söndag. Intag även helg.

Vilka typer av patienter tas emot?

Vi välkomnar patienter som opererats på thoraxkirurgisk, ortopedkirurgisk eller allmänkirurgisk klinik och som är i behov av slutenvårdsrehabilitering.

Vi tar även emot multitrauma patienter. Det vill säga patienter som i samband med trauma eller akut sjukdom drabbats av multipla symtomgivande samtidiga skador/sjukdomar inom ett eller flera orgnsystem, dock ej inom centrala nervsystemet. Förväntade rehabiliteringsbehovet ska vara minst 12 dygn. Ring oss gärna om du har frågor.

Telefonkontakt

  • Koordinator: 070-145 92 40
  • Enhetschef: 070-484 31 96
  • Rehabiliteringsavdelningen: 08-518 17 810
  • Fax: 08-518 17 820

För mer information

Kontakta intagningskoordinator på telefon 070-145 92 40.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för rehabilitering efter vård på akutsjukhuset.