Bolagsinformation Capio Geriatrik AB

Verksamhetens namn: Capio Rehab Saltsjöbaden
Bolagets namn: Capio Geriatrik AB
Organisationsnummer: 556543-9899
Utdelningsadress: 133 81 Saltsjöbaden
Besöksadress: Rösundavägen 2
Telefon: 08-684 33 700

Basfakta om verksamheten

Faktablad
Kvalitetsberättelse 2014
Capio ASIH Dalen 
Capio Palliativ vård Dalen
Capio Rehab Dalen

Ägare och styrelse

Capio Geriatrik AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

Capio Geriatriks Styrelse, klicka här.

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida.

Aktuella bokslutsdata för Capio Geriatrik AB finns på Allabolag.se.

Läs vidare