Kultur i vården

Kultur och konst bidrar till en välgörande miljö. Den bidrar också till att skapa sociala sammanhang, livskvalitet och en meningsfull vardag.

Ibland kan vi inte själva söka oss till kulturen när hälsan säger stopp. Då måste kulturen kunna komma till oss. Även den som är sjuk behöver få tillgång till kulturlivet. Det är detta kultur i vården handlar om.

Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller fördjupning. Att få ta del kulturarrengemang i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den friska människa och lite mindre som patient.

Hos oss på Capio Rehab Saltsjöbaden har vi återkommande underhållning av olika karaktär.Till höger ses 2019 års program.