Kvalitetsarbete

ISO 9001

Capio Rehab Saltsjöbaden är ett kvalitetcertifierat vårdbolag som ingår i Capiokoncernen. Vårt kvalitet-ledningssystem är godkänt enligt standarden ISO 9001

Kvalitetsarbete på Capio Rehab Saltsjöbaden

Capio Rehab Saltsjöbadens kvalitetsarbete innebär att vi ständigt utvecklar och förbättrar den vård vi ger. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god och behandling som möjligt. Vår kvalitetscertifiering garanterar att vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete och säkerställer att vi har så effektiva och säkra rutiner som möjligt.

För att följa upp våra patienters upplevelser och få in synpunkter på Capio Rehab saltsjöbaden genomför vi löpande patientenkäter. Tack vare dessa får vi god kunskap i vad våra patienter tycker och tänker om vården på Capio Rehab Saltsjöbaden.

Genom mätningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen vet vi att Capio Rehab Saltsjöbaden ligger bland de bästa i jämförelse med landets rehabiliteringsenheter.

Kvalitetspolicy

Vi ska ge den bästa vården i Sverige vilket innebär:
- Vänligt bemötande
- God information
- Modern medicin
- Ändamålsenligt miljö och utrustning

Vi lyckas tack vare:
- att vi i vårt arbete alltid har patienten i fokus
- att vi målmedvetet och långsiktigt utvecklar medarbetarna kompetens
- att alla professioner som behövs på ett enkelt och effektiv sätt
   samverkar
- att vi har effektiva arbetssätt och metoder som ger mer tid till
   patienterna
- att vi systematiskt och ständigt förbättrar våra arbetssätt och metoder
- att vi har ledare som har en gemensam bas av värderingar och
   metoder för framgångsrika och varaktiga förbättringar
- att vi samarbetar prestigelöst och har goda relationer med övriga
   aktörer i vårdkedjan och våra beställare.
- att vi följer aktuell forskning och deltar i och skapar möten för
   erfarenhetsutbyyte
- att vi följer utvecklingen av lagar och regelverk och därmed alltid
   uppfyller samhällets krav